ISD de Kempen

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen voert voor de vijf kempengemeenten taken uit op het gebied van werk, inkomen en zorg.

 

Lokaal loket en CWI

De ISD de Kempen is gehuisvest in het gebouw van Kempenplus aan de Raambrug te Bladel.

Het gaat hier met name om de backoffice. De cliënten krijgen daar niet direct mee te maken.

In de gemeenten blijft een “lokaal loket”. Daar kunnen de cliënten terecht die te maken hebben met de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en cliënten die alleen bijzondere bijstand ontvangen.

Degenen die een uitkering voor levensonderhoud ontvangen en geen blijvende ontheffing hebben om arbeid te zoeken of een reïntegratietraject te volgen, moeten voor een gesprek bij hun klantmanager zijn. Dat gesprek zal meestal plaatsvinden bij het CWI (aan de Markt in Bladel). 

Doel van de samenwerking

Voor de individuele gemeenten wordt het steeds moeilijker om adequaat te reageren op veranderingen in de wet- en regelgeving. Uit onderzoeken is gebleken dat door het bundelen van de krachten van de vijf gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening kan worden versterkt en cliënten dus nog beter worden geholpen. Ook is dan de continuïteit in de dienstverlening beter gewaarborgd en kan er efficiënter worden gewerkt.  

ISD de Kempen
Postbus 66, 5530 AB Bladel
T: 0497-361730
F: 0497-361790
E: isd@isddekempen.nl  

Kijk voor meer informatie op de website van de ISD De Kempen.