Burgemeester

Burgemeester Anja Thijs-RademakersBurgemeester Anja Thijs-Rademakers wordt benoemd door de Kroon, op aanbeveling van de gemeenteraad. Zij is voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad. Zij is echter geen lid van de gemeenteraad.

Burgemeester Thijs-Rademakers heeft met name taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Verder brengt zij jaarlijks verslag uit over de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van procedures op het gebied van klachten, bezwaarschriften en burgerparticipatie - het zogenoemde burgerjaarverslag.