College van B&W

Dagelijks bestuur


Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijkse bestuur van de gemeente Eersel. Ook zorgt het college ervoor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Het college verleent bijvoorbeeld vergunningen, benoemt ambtenaren en verkoopt grond.


Besluiten openbaar


Het college van burgemeester en wethouders vergadert in Eersel één keer in de week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de besluiten wel. Voor al haar besluiten is het college verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. De raad is en blijft het belangrijkste orgaan in de gemeente.


Benoemd door raad


In Eersel bestaat het college van burgemeester en wethouders uit vier wethouders en de burgemeester. Alle wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Dit gebeurt vlak na de gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot vroeger hoeven wethouders niet meer afkomstig te zijn uit de raad zelf.
De burgemeester is benoemd door de Kroon. Maar dit is weer wel gebeurd op aanbeveling van de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van het college en heeft daarin ook stemrecht. 

Portefeuilleverdeling


Burgemeester en wethouders verdelen onderling hun taken. Zodoende heeft iedereen zijn eigen “portefeuille” met verantwoordelijkheden.