Commissieleden

De commissie kent naast raadsleden ook burger­leden. Deze zijn niet rechtstreeks bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen maar ter benoeming voorgedragen door de verschillende fracties.

G. (Gerard) Sändker

contactgegevens en taken G. (Gerard) Sändker
FunctieLid
E-mail adresg.sandker@planet.nl
Nevenfuncties

Lid van de Bondsraad ANWB
Consul van de ANWB
Voorzitter Werkgroep Duurzame Mobiliteit ANWB
Secretaris VVD Eersel

Politieke partijVVD

A. (Alexander) Steenhoek

contactgegevens en taken A. (Alexander) Steenhoek
FunctieLid
E-mail adresalexander.steenhoek@gmail.com
Nevenfuncties

Werknemer ASML
Voorzitter VVD Eersel
Adviseur scoutinggroep WdZ Vlaardingen

Politieke partijVVD

J. (Jan) Reijnders

contactgegevens en taken J. (Jan) Reijnders
FunctieLid
E-mail adresjan.reijnders@d66eersel.nl
Nevenfuncties

Voorzitter Coöperatie Cie. Rabobank
Voorlichter/Rondleider Vencocampus
Bestuurslid Model Spoor Groep Valkenswaard

Politieke partijD66

E. (Egbert Jan) Plas

contactgegevens en taken E. (Egbert Jan) Plas
FunctieLid
E-mail adresegbert-jan.plas@d66eersel.nl
Nevenfuncties

Eerste medewerker dierverzorging Dierenrijk Europa Exploitatie B.V.

Politieke partijD66

H. (Hein) Klaasen

contactgegevens en taken H. (Hein) Klaasen
FunctieLid
E-mail adreshpklaasen@gmail.com
Nevenfuncties

Melkveehouder (zelfstandig ondernemer)
Bestuurder ZLTO (afdeling Eersel)

Politieke partijEersel Anders

Drs. J.M.G.A. (Jeanne) Versmissen-Adriaans

contactgegevens en taken Drs. J.M.G.A. (Jeanne) Versmissen-Adriaans
FunctieLid
E-mail adresjeanneadriaans@gmail.com
Nevenfuncties

Lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Bernheze en Maasdonk
Mede eigenaar Boomkwekerij Versmissen-Adriaans/De Tinteltuin

Politieke partijKernbeleid

A. (Aaron) Bierings

contactgegevens en taken A. (Aaron) Bierings
FunctieLid
E-mail adresaaron_bierings@hotmail.com
Politieke partijKernbeleid

A.J.J.M. (Arie) van Loon

contactgegevens en taken A.J.J.M. (Arie) van Loon
FunctieLid
E-mail adresarie.v.loon@hetnet.nl
Nevenfuncties

Voorzitter RvC Holland banden B.V.
Voorzitter Dickensfestijn Wintelre
Lid ledenraad RABO bank Eindhoven/Veldhoven
Voorzitter Kernbeleid
Raadsheer Gilde OL vrouw H. Willibrordus, Wintelre
Autobedrijf Van Loon Wintelre B.V.

Politieke partijKernbeleid

F. (Frans) Cools

contactgegevens en taken F. (Frans) Cools
FunctieLid
E-mail adresfcools@gmail.com
Nevenfuncties

Senior adviseur rampenbestrijding en crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Schaarsbergen

Politieke partijPvdA-GroenLinks

A.A.M (Fon) Verhoeven

contactgegevens en taken A.A.M (Fon) Verhoeven
FunctieLid
E-mail adresfon.verhoeven@gmail.com
Nevenfuncties

Constructeur ASML Veldhoven

Politieke partijPvdA-GroenLinks

F (Frank) Willemse

contactgegevens en taken F (Frank) Willemse
FunctieLid
E-mail adreswillemse_frank@hotmail.com
Nevenfuncties

Docent Summa College

Politieke partijPvdA-GroenLinks

R. (Ria) Bernards-Kroot

contactgegevens en taken R. (Ria) Bernards-Kroot
FunctieLid
E-mail adresria.bernards@hetnet.nl
Nevenfuncties

Binnenhuisarchitect/stylist Ridesign Interieurdesign & Vastgoedpresentatie
Docent CKV Cultuurspoor in Best
Docent CKV De Parasol Veldhoven
Docent CKV De Werckwinkel Hilvarenbeek
Vice voorzitter VELT-Bladel
Commissielid Handwerken Vrouwen van Nu
Biodiversiteitsteam Eersel (klankbordgroep)
KempenEnergie: coördinator educatie, werkgroep loket, werkgroep energiescans, werkgroep collectieve zonneprojecten

Politieke partijCDA

S.C. (Sophie Tinnemans) Tinnemans

contactgegevens en taken S.C. (Sophie Tinnemans) Tinnemans
FunctieLid
E-mail adressctinnemans@hotmail.com
Nevenfuncties

Adviseur bij Adlasz BV
Bestuurslid Nieuwe Levenskracht Duizel

Politieke partijCDA