Commissieleden

De commissie kent naast raadsleden ook burger­leden. Deze zijn niet rechtstreeks bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen maar ter benoeming voorgedragen door de verschillende fracties.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.